DIVERSITEIT: INTERCULTUREEL PERSONEELSBELEID

FATIA BALI (Orbit)
15 NOVEMBER13u15 - 14u00

Fatia Bali werkt bij ORBIT vzw als medewerker diversiteit. Zij geeft vorming over interculturele communicatie en personeelsbeleid. Ze ondersteunt ook organisaties die willen werken aan een inclusieve aanpak op de werkvloer enerzijds en een intercultureel organisatie- en communicatiebeleid anderzijds. Ze maakt hierbij graag gebruik van de uitwisseling van ervaringen.

Organisaties met een divers personeel werken beter. Ze hebben een breder referentiekader en aansluiting bij de diverse samenleving, waar een war on talent woedt. Voor vele organisaties blijft het echter moeilijk om nieuwe groepen werkzoekenden te bereiken. Hoe prikkel je ook personen met een migratieachtergrond om te solliciteren? In deze workshop ontdek je samen met Fatia Bali hoe je breder kan gaan aanwerven. Een tweede opdracht is om ze vervolgens te behouden. We staan dan ook stil bij het retentiebeleid.