MIDDENVELD VERSUS BELGISCHE STAAT

ELS VANDENSANDE (Netwerk Tegen Armoede)
CHRIS SERROYEN (ACV)
14 NOVEMBER15u30 - 16u45

Steeds meer verenigingen en belangengroepen trekken naar de rechtbank om verandering af te dwingen en hun project te realiseren: milieuverenigingen bundelen hun krachten in de klimaatzaak, , vakbonden vragen het Grondwettelijk Hof om wetgeving te vernietigen, organisaties ondersteunen individuen om discriminatie – bijvoorbeeld op basis van levensbeschouwing, handicap of gezondheidstoestand – ook voor de rechter aan te klagen, enz.

In deze workshop kijken we naar de verschillende mogelijkheden die er zijn om als vereniging naar de rechter te stappen (voor het Grondwettelijk Hof, de Raad van State en – nieuw- de gewone burgerlijke rechtbanken). We stellen echter ook een aantal kritische vragen: Waar komt dit fenomeen vandaan? Hebben strategische, juridische procedures een plaats binnen het bestaande beleidswerk? Kunnen juridische procedures verenigingen echt helpen om hun project te realiseren? Aan welk voorwaarden moeten die procedures dan voldoen? Is deze vorm van beleidswerk ook haalbaar voor kleinere verenigingen? Enz.